Møtekalkulator

Hvor mye tid bruker du årlig i møter? Fyll ut hvert enkelt møte du vanligvis går i - møte for møte - for å få svaret.